Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών για την «14η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ- ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ» που θα πραγματοποιηθεί στην Αλεξανδρούπολη και στην Ορεστιάδα από τις ΔΑΟΚ Έβρου-Ορεστιάδας της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ &ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ταχ.Δ/νση:Καραολή & Δημητρίου 40

Ταχ. Κώδικας:68132

Πληροφορίες:Παπαδάκης πασχάλης

Τηλέφωνο:

2551357147-116

Fax:2551350409

e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.


Αλεξανδρούπολη 21/ 07 / 2017

ΑΡ.ΠΡΩΤ : 13867


ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ «14η ΓΙΟΡΤΗ ΒΙΟΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ-ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΩΝ- ΟΙΚΟΤΕΧΝΩΝ» ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΕΙ ΣΤΗΝ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΡΕΣΤΙΑΔΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΔΑΟΚ ΕΒΡΟΥ-ΟΡΕΣΤΙΑΔΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η ΔΑΟΚ Έβρου της Περιφερειακή Ενότητα Έβρου θα δεχτεί οικονομικές προσφορές, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για το έργο, το οποίο χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα για την παροχή υπηρεσιών για την «14η γιορτή βιοκαλλιεργητών, μελισσοκόμων και οικοτεχνών» η οποία θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη στις 18,19,20 Αυγούστου 2017 και Ορεστιάδα 7,8 Σεπτεμβρίου 2017.

Οι προσφορές να υποβληθούν σε σφραγισμένο φάκελο έως τις 25-07-2017 ημέρα Τρίτη και ώρα 14.00 μ.μ στο Γραφείο του Δντή της ΔΑΟΚ Έβρου της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Καραολή & Δημητρίου 40 Αλεξανδρούπολη, 2ος όροφος, γραφείο 7 ο, Τηλέφωνο 25513-57147-116, fax 25513-50409, e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε. .

Η οικονομική προσφορά να δοθεί χωρίς να συμπεριλαμβάνει το Φ.Π.Α, ξεχωριστά για τις δύο κατηγορίες του έργου.

Η συνολική καθαρή αξία της κάθε κατηγορίας του έργου (χωρίς Φ.Π.Α) θα ληφθεί υπόψη για τη σύγκριση των προσφορών και την ανάδειξη μειοδότη, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 251 του Ν.4281/2014.

Η δαπάνη προϋπολογισθείσας αξίας των δύο κατηγοριών του έργου η οποία είναι συνολικά τεσσάρων χιλιάδων ευρώ (4.000,00 €) και ανά κατηγορία έργου είναι, όπως φαίνεται στο συνημμένο πίνακα, θα βαρύνει τον προϋπολογισμό εξόδων της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. (Περιφερειακή Ενότητα Έβρου) του Ειδικού Φορέα και ΚΑΕ 4071.9899.0001 οικ. έτους 2017

Η εξόφληση του τιμολογίου, συνοδευόμενου από φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα , θα γίνει σε διάστημα 20 ημερών από την έκδοσή του. Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν το μειοδότη.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf

ΜΕΠ

Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡ/ΝΟΣ Δ.Α.Ο.Κ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ