Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2014 δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ- ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ : Φυτικής & Ζωικής Παραγωγής

ΠΛΗΡΟΦ: Δ. Καρύδης

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καραολή & Δημητρίου 40 - 68 133 Αλεξ/πολη

ΤΗΛ.: 2551357175

 

Αλεξανδρούπολη, 9-1-2017

 

Θέμα: Ανάρτηση κατάστασης πληρωμών έτους 2014 δικαιούχων της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013.

Από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Έβρου, ανακοινώνεται ότι αναρτήθηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Υπηρεσίας η κατάσταση πληρωμών έτους 2014 των δικαιούχων, της 1ης Πρόσκλησης της Δράσης 2.3(Β) «Σύστημα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης στην παραγωγή σακχαρότευτλων» του Μέτρου 214 του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης (Π.Α.Α) 2007-2013. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ενστάσεις εντός (5) πέντε εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία δημοσιοποίησης στα Γραφεία της Υπηρεσία μας, επί της Καραολή & Δημητρίου 40, στην Αλεξανδρούπολη, 1ος όροφος, γραφείο 7, τηλ. 2551357175, αρμόδιος υπάλληλος Δωρόθεος Καρύδης.

ΜΕΠ

Ο Προϊστάμενος Δ/νσης

Παπαδάκης Πασχάλης