Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Παράταση υποβολής αιτήσεων στο Υπομέτρο 6.1 "Εγκατάσταση Νέων Γεωργών"

Εκτύπωση

Η Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης και η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου δια της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής ενημερώνει ότι δόθηκε παράταση για την υποβολή αιτήσεων στήριξης-φακέλων υποψηφιότητας στο Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών».

Συγκεκριμένα η ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων στήριξης στο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (Π.Σ.Κ.Ε) παρατείνεται έως τις 23-12-2016 ενώ η καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των φυσικών φακέλων στην Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής του τόπου μόνιμης κατοικίας του υποψηφίου ορίζεται η 9-1-2017.