Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμήθειας υλικών για την κάλυψη αναγκών σε αναλώσιμα υλικά του Τμήματος Κτηνιατρικής Π.Ε. Έβρου

Εκτύπωση

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝ. ΜΑΚΕΔ-ΘΡΑΚΗΣ

ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ ΟΙΚ/ΜΙΑΣ & ΚΤΗΝ.

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡΟΤ. ΟΙΚΟΝ. & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

 

Αλεξανδρούπολη 7-10-2016

Αριθμ. πρωτ. 17225

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ ΥΛΙΚΑ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ

Ανακοινώνεται ότι, η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου (Τμήμα Κτηνιατρικής), θα δεχτεί οικονομικές προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή στο σύνολο για την κάλυψη αναγκών σε αναλώσιμα υλικά του Τμήματος Κτηνιατρικής.

Διαβάστε το πλήρες κείμενο της πρόσκλησηςpdf