Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Μέτρα για την καλλιέργεια εδαφών στις όχθες υδάτινων όγκων

Εκτύπωση

Δ/ΝΣΗ ΑΓΡ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ

 

ΤΜΗΜΑ: Φ. & Ζ. ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ

ΠΛΗΡΟΦ: Μ.Καμπαρμούση

ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: Καραολή Δημητρίου 40, 68 100 Αλεξ/πολη

ΤΗΛ.: 2551357152

FAX: 2551357223

Ε-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

ΘΕΜΑ :Εφαρμογή της πολλαπλής συμμόρφωσης για το 2012

ΣΧΕΤ.Α.Π.191920/Υ.Π.Α.Α.& Τ./Δ/νση Αγρ/κης Πολ/κης & Τεκ/σης/Τμημα:Α΄

Σε συνέχεια του ανωτέρω σχετικού εγγράφου κάνουμε γνωστό στους γεωργούς της περιοχής μας ότι με βάση την << Εφαρμογή του καθεστώτος της πολλαπλής συμμόρφωσης και λοιπά συμπληρωματικά μέτρα σε εκτέλεση του Κανονισμού (ΕΚ) 73/2009 και του κανονισμού 1698/2005 του Συμβουλίου>>, με αριθμό 262385/ΦΕΚ 509Β/2010, όπως ισχύει από την πρώτη δημοσίευση της, υπάρχει μια υποχρέωση που ξεκινά να εφαρμόζεται από 1-01-2012. Συγκεκριμένα: στο άρθρο 3, η παράγραφος 14 προβλέπει ότι:

Από 1-01-2012, οι γεωργοί δεν επιτρέπεται να καλλιεργούν σε απόσταση μικρότερη του ενός μέτρου από τις όχθες υδάτινων όγκων και δεν επιτρέπεται να κάνουν χρήση αζωτούχων λιπασμάτων σε απόσταση μικρότερη των δύο μέτρων από όχθες υδάτινων όγκων, διωρύγων ή καναλιών άρδευσης ή στράγγισης σε επίπεδες εκτάσεις και σε απόσταση μικρότερη των έξι μέτρων για εκτάσεις με κλίση μεγαλύτερη του 8%.

Παρακαλούμε για την πιστή εφαρμογή των ανωτέρω από τους γεωργούς της περιοχής μας.