Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Διενέργεια εξετάσεων για την Άδεια Άσκησης Επαγγέλματος Φαρμακοποιού 28/11/19
2 Έκθεση επιθεώρησης - αυτοψίας - «ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ» 21/11/19
3 Απόφαση έγκρισης λειτουργίας Βιοτεχνίας παραγωγης ετοίμου σκυροδέματος κλπ."ΔΑΓΡΕΣ ΑΒΕΕ" 21/11/19
4 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 19/11/19
5 Τροποποίηση τρεχουσών Προσκλήσεων για την ένταξη επενδυτικών σχεδίων σε Μέτρα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Αλιείας και Θάλασσας ΕΠΑΛΘ 2014-2020, μόνο ως προς την ημερομηνία λήξης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης 14/11/19
6 Πρόγραμμα εορτασμού Ημέρας Ενόπλων Δυνάμεων 13/11/19
7 Πρόγραμμα εορτασμού επετείου Εθνικής Αντίστασης 13/11/19
8 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΜΠΙΛΠΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 06/11/19
9 ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΘΥΕΛΛΩΔΕΙΣ ΑΝΕΜΟΥΣ & ΚΑΤΑΙΓΙΔΕΣ 04/11/19
10 3ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων ολοκληρωμένης φυτοπροστασίας στη βαμβακοκαλλιέργεια 30/10/19

Σελίδα 1 από 186