Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
931 Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αγρού περιοχής Ελαφοχωρίου Δήμου Διδυμοτείχου 08/03/12
932 Προκήρυξη πλειοδοτικού διαγωνισμού για τη μίσθωση αγρού περιοχής Άρζου Δήμου Ορεστιάδας 08/03/12
933 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ - ΔΙΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΙΕΡΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΕΩΣ» 20/01/12
934 Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια και μεταφορά λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης καθώς και των απαιτουμένων σφαιριδίων αντανάκλασης 27/12/11
935 Περίληψη Διακήρυξης για την προμήθεια και μεταφορά ηλεκτρολογικού υλικού οδικού φωτισμού - οδοσήμανσης 27/12/11
936 Διακήρυξη για την προμήθεια μη εμπορεύσιμου αλατιού 22/11/11

Σελίδα 94 από 94