Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
911 Περίληψη διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΙΒΩΤΟΕΙΔΟΥΣ ΟΧΕΤΟΥ ΚΑΙ ΒΑΣΕΩΣ ΕΔΡΑΣΗΣ ΑΝΤΛΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΑΓΩΓΟΥ ΔΙΩΡΥΓΑΣ ΑΡΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΠΕΤΑΛΟ ΠΕΠΛΟΥ» 25/09/12
912 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΕΓΑΣΤΡΩΝ ΣΤΟ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΥΠΡΙΝΟΥ ΙΒΑΙΛΟΒΓΚΡΑΝΤ» 07/09/12
913 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ" 28/08/12
914 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ Η ΔΝΣΗ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ&ΚΟΙΝ.ΜΕΡΙΜΝΑΣ" 09/08/12
915 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΡΑΚΟΠΕΤΡΑΣ ΠΕΤΡΩΤΩΝ" 09/08/12
916 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΠΟΡΟΥ-ΠΕΠΛΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΦΕΡΩΝ Ν. ΕΒΡΟΥ" 25/07/12
917 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΘΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΛΥΚΟΦΗΣ Ν ΕΒΡΟΥ" 25/07/12
918 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΠΡΑΓΓΙΟΥ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ Ν.ΕΒΡΟΥ" 25/07/12
919 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΥΠΕΡΥΨΩΣΗ ΚΥΡΙΩΣ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΡΟΥ – ΦΕΡΩΝ Π ΕΒΡΟΥ " 25/07/12
920 Περίληψη Διακήρυξης για την ανάθεση του έργου "ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΕΦΥΡΑΣ ΚΗΠΩΝ ΕΒΡΟΥ" 10/07/12

Σελίδα 92 από 94