Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
11 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2019 - 2020 13/11/19
12 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2019 - 2020 13/11/19
13 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λιπαντικών-γράσων για τα συνεργεία του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης τεχνικών έργων (cpv 24951000-5 γράσα και λιπαντικά) 13/11/19
14 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου 12/11/19
15 Ανακοίνωση Αφορά την αριθ. 09/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32Α του Ν. 4412/16, της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 11/11/19
16 Ανακοίνωση σχετικά με την αριθ. 09_2019 διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32Α της Π.Ε. Έβρου 08/11/19
17 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 09/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32Α του Ν. 4412/16, της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου) 07/11/19
18 Ανακοίνωση 2 Αφορά την αριθ. 08/2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 05/11/19
19 Ανακοίνωση 1 Αφορά την αριθ. 08/2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 05/11/19
20 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθείας υλικών για τα συνεργεία - εγκαταστάσεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Έβρου. 04/11/19

Σελίδα 2 από 94