Τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Μαΐου 2014

Εκτύπωση

Γνωρίζοντας ότι τα επίσημα αποτελέσματα των εκλογών θα ανακοινωθούν από τα αρμόδια Πρωτοδικεία, αντιλαμβανόμενοι ωστόσο το αυξημένο ενδιαφέρον των πολιτών και των υποψηφίων, αναρτούμε προς ενημέρωσή σας τα αποτελέσματα των εκλογών της 25ης Μαΐου, όπως προκύπτουν από τα τηλεγραφήματα που έλαβε η Π.Ε. Έβρου, διατηρώντας κάθε επιφύλαξη.

Δημοτικές Εκλογές 25ης ΜΑΙΟΥ 2014

1 Αποτελέσματα Ψήφων Συνδυασμών κατά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και ανάλυση κατά Εκλογικό Τμήμα pdf 28/05/14

Περιφερειακές Εκλογές 25ης ΜΑΙΟΥ 2014

1 Αποτελέσματα Ψήφων Συνδυασμών κατά Δημοική/Τοπική Κοινότητα και ανάλυση κατά Εκλογικό Τμήμα pdf 28/05/14

Ευρωεκλογές 25ης ΜΑΙΟΥ 2014

1

Αποτελέσματα Ψήφων Συνδυασμών κατά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και ανάλυση κατά Εκλογικό Τμήμα Α pdf

Αποτελέσματα Ψήφων Συνδυασμών κατά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και ανάλυση κατά Εκλογικό Τμήμα Β pdf

Αποτελέσματα Ψήφων Συνδυασμών κατά Δημοτική/Τοπική Κοινότητα και ανάλυση κατά Εκλογικό Τμήμα Γ pdf

28/05/14