Συσκέψεις με διευθυντές σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης του νομού είχε η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου για το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου και τις σχολικές εκδρομές.

Εκτύπωση

Συσκέψεις με τους Διευθυντές των σχολείων της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης του νομού είχε η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου – Μαυρανεζούλη σε Αλεξανδρούπολη και Ορεστιάδα, την Τρίτη, 1, και την Τετάρτη, 2 Νοεμβρίου 2011. 

img 4750_

Κύρια θέματα ήταν:

1. Η θέσπιση βραβείων για το πρόγραμμα που αφορά στο Αειφόρο Σχολείο και θα πραγματοποιηθεί σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού.

2. Η πραγματοποίηση των σχολικών εκδρομών για το έτος 2011-2012.

Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» θεσμοθετήθηκε από την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού και τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, ενώ υποστηρίζεται από Πανεπιστήμια, Τεχνολογικά Ιδρύματα και έγκριτους Οργανισμούς. Πρόκειται για ένα διαγωνισμό μεταξύ σχολείων (είτε Α/θμιας είτε Β/θμιας Εκπαίδευσης) για το συνολικό πρασίνισμα του σχολείου, δηλαδή για τη στροφή του προς την αειφορία. Στόχος του «Βραβείου Αειφόρου Σχολείου» είναι να επιβραβεύσει τα σχολεία που πραγματοποιούν προγράμματα «πρασινίσματος» της λειτουργίας τους, να δώσει κίνητρα σε όλα τα σχολεία να συμμετάσχουν σε μια προσπάθεια συνολικής αναβάθμισης και βελτίωσης της λειτουργίας τους, να εξοικονομήσει πόρους (χρήματα, ενέργεια, νερό κλπ.) και να ανοίξει το σχολείο στην τοπική κοινωνία. Τα σχολεία διαγωνίζονται στην επίτευξη καλύτερων επιδόσεων σε τρεις γενικούς τομείς:

Α. τον παιδαγωγικό

Β. τον κοινωνικό και οργανωτικό

Γ. τον περιβαλλοντικό

Η Περιφερειακή Ενότητα Έβρου προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου Συνεργασίας με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, ισχύος τριών ετών, όση και η θητεία της συγκεκριμένης αρχής.

Η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη δήλωσε σχετικά «Όλος ο πλανήτης και κυρίως η χώρα μας ζουν μια πρωτόγνωρη καμπή στην ιστορία τους.

Οι προκλήσεις του μέλλοντος είναι πλέον παρούσες:

• Προστασία του περιβάλλοντος και των φυσικών πόρων

• Προστασία και επέκταση της ευημερίας των πολιτών σε όλες τις χώρες του κόσμου

• Επέκταση και εμβάθυνση της δημοκρατίας με την ενεργό συμμετοχή του πολίτη

Έχει πλέον αναγνωριστεί ότι ένας από τους παράγοντες που παίζουν κρίσιμο ρόλο στην επίτευξη των στόχων αυτών, είναι η διαμόρφωση πολιτών με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ικανότητες, όπως η κριτική σκέψη, η βαθιά γνώση των πραγμάτων, η ενεργός ενασχόληση με τα κοινά, η επιθυμία για διαρκή συμμετοχή και εμπλοκή στις διαδικασίες της αλλαγής προς ένα βιώσιμο και αειφόρο πρότυπο ανάπτυξης και διαβίωσης.

Οι πολίτες αυτοί μπορούν να διαμορφωθούν μόνο στο σχολείο, στο σύγχρονο αειφόρο σχολείο που θέτει την αειφορία στο κέντρο της καθημερινής του λειτουργίας, που εργάζεται ομαδικά, συνεργατικά, δημοκρατικά, με διαφάνεια και αλληλεγγύη, με ανοικτές τις πόρτες στην κοινωνία και στην καινοτομία. Το σχολείο αυτό δεν αποτελεί ένα ουτοπικό όραμα αλλά μια εφικτή ουτοπία, η οποία άρχισε σταδιακά να υλοποιείται σε διαφορετικά σημεία του πλανήτη και στη χώρα μας.

Για να προχωρήσει η αλλαγή στο σχολείο, η αλλαγή που θα επιτρέψει την ανάπτυξη ολοκληρωμένων προσωπικοτήτων-πολιτών, όπως περιγράφηκαν πιο πάνω, απαιτείται η στενή συνεργασία με ένα εκ των πυλώνων της σχολικής κοινότητας, δηλαδή με την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Για να γίνει η τοπική κοινωνία οικονομικά βιώσιμη και μακροπρόθεσμα αειφόρος πρέπει να προχωρήσουν οι επενδύσεις στη γνώση και στην καινοτομία. Και αυτό σημαίνει σύγχρονο σχολείο, ανοικτό στην καινοτομία, στη σύγχρονη γνώση, σχολείο που αλληλεπιδρά με την κοινωνία, σχολείο που εκ των έσω αλλάζει στην κατεύθυνση της αειφορίας.

Η προσπάθεια αυτή υποστηρίζεται και κινητοποιείται με το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου». 

img 4746_

Ωστόσο, επειδή ο μικρός αριθμός των θεσμοθετημένων επάθλων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα στην προσέλκυση μεγάλου αριθμού σχολείων, εμείς, ως Περιφερειακή Ενότητα Έβρου, αποφασίσαμε να συνεργαστούμε με την ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, προκειμένου να αυξηθεί ο αριθμός των σχολείων του Έβρου που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό με την παροχή περαιτέρω κινήτρων. Θα δώσουμε, λοιπόν, δύο βραβεία από την πλευρά μας, ένα στο σχολείο της Α/θμιας Εκπαίδευσης του νομού μας που θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, και ένα στο σχολείο της Β/θμιας που επίσης θα συγκεντρώσει την υψηλότερη βαθμολογία, ανεξάρτητα από την πορεία τους στον πανελλαδικό διαγωνισμό. Η μορφή των βραβείων θα αποφασιστεί στην πορεία και θα καθοριστεί από τις δράσεις που θα επιλέξουν να υλοποιήσουν τα σχολεία. Επιπλέον, θέτουμε στη διάθεση των σχολείων που θα συμμετάσχουν τις αρμόδιες υπηρεσίες μας, ήτοι τις Διευθύνσεις Τεχνικών Έργων, Ανάπτυξης, και Γεωργίας, για οποιαδήποτε βοήθεια χρειαστούν.»

Αξίζει να σημειωθεί ότι πέρυσι συμμετείχε στο διαγωνισμό το 4ο Γυμνάσιο Αλεξανδρούπολης, το οποίο έλαβε την 8η θέση.

Όσον αφορά στο θέμα των σχολικών εκδρομών, επειδή οι εκδρομές εκτός νομού εγκρίνονται από την Περιφερειακή Ενότητα Έβρου με απόφαση της Αντιπεριφερειάρχη, η κα Νικολάου ζήτησε να τηρούνται οι σχετικές εγκύκλιοι και νόμοι, να αποστέλλονται έγκαιρα τα σχετικά έγγραφα και με τον φάκελο πλήρες. Ζήτησε, επίσης, μαθητές και καθηγητές να επαναπροσδιορίσουν τον σκοπό και τον χαρακτήρα των εκδρομών και να αναζητήσουν προορισμούς εντός Ελλάδας. «Είναι γνωστή σε όλους μας η σημασία και η αξία των σχολικών εκδρομών για την πνευματική και τη σωματική ανάπτυξη του νέου ανθρώπου, ο μορφωτικός και ο ψυχαγωγικός χαρακτήρας τους. Η αλήθεια όμως γι' αυτές είναι πικρή. Παραμελήθηκε εντελώς ο μορφωτικός σκοπός τους μ' αποτέλεσμα να καταντήσουν ευκαιρίες για ένα πολύ φτηνό είδος ψυχαγωγίας. Οι καταστάσεις αυτές δύσκολα θεραπεύονται και μάλιστα όταν δημιουργούν πάγια παράδοση. Ωστόσο, πρέπει να αντιδράσουμε και μάλιστα αποτελεσματικά.» είπε η κα Νικολάου. Και συνέχισε «Οι σχολικές εκδρομές, τόσο οι περίπατοι όσο και οι πολυήμερες, πρέπει να έχουν θέμα, να διατηρούν τον εκπαιδευτικό – μορφωτικό χαρακτήρα τους. Πρέπει να δώσουμε έμφαση στο αναλυτικό πρόγραμμα των εκδρομών, κυρίως των πολυήμερων, ενώ ειδικά στις δύσκολές οικονομικές συγκυρίες που βιώνει η χώρα μας, καλό θα ήταν να προτιμήσουν οι μαθητές προορισμούς της χώρας μας.» τόνισε η Αντιπεριφερειάρχης Έβρου.