Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για την έγκριση μετασκευής αλιευτικού σκάφους

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ.

3. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ GT.

4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ GT.

5. ΣΧΕΔΙΟ ΝΑΥΠΗΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΑΦΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΣΚΕΥΗ.