Δικαιολογητικά για την έγκριση μεταβίβασης αλιευτικού σκάφους, σε κληρονόμους

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

2. ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.

3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟ.

4. ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.

5. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.

6. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΚΡΕΜΟΔΙΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ή ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ.

7. ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ GT.

8. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ GT.

 

1.    ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ. (ΒΛ.ΣΥΝΝΗΜΕΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΙΤΗΣΗ_ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ_ΚΛΗΡΟΝΟΜΟΥΣ.doc)
2.    ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΛΗΞΙΑΡΧΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΘΑΝΑΤΟΥ.
3.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΗΣΙΕΣΤΕΡΩΝ ΣΥΓΓΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟ ΔΗΜΟ.
4.    ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ Δ.Ο.Υ. ΠΕΡΙ ΜΗ ΟΦΕΙΛΗΣ ΦΟΡΟΥ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ.
5.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΔΙΑΘΗΚΗΣ.
6.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΡΩΤΟΔΙΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙ ΜΗ ΥΠΑΡΞΗΣ ΕΚΡΕΜΟΔΙΚΕΙΑΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ή ΚΛΗΡΟΔΟΣΙΑ.
7.    ΦΩΤΟΤΥΠΙΑ ΑΔΕΙΑΣ ΑΛΙΕΙΑΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΕ GT.
8.    ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΚΑΤΑΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΣΚΑΦΟΥΣ ΜΕ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ GT.