Δικαιολογητικά για τη χορήγηση βεβαίωσης εισαγωγής Φ.Ι.Χ. αυτοκινήτου σε αλιευτική επιχείρηση

Εκτύπωση

1. ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥ.

2. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΟΤΙ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΙΝΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΑΣ ΑΛΙΕΑΣ.

3. ΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟ Μ.Β. ΑΝΩ ΤΩΝ 4Τ. ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ ΤΖΙΡΟΥ ΣΤΗΝ ΕΦΟΡΙΑ