Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Απολογισμός ΠΕΠΙΣ

Εκτύπωση

ΘΕΣΜΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ.

Καταγραφή φορέων και δομών ισότητας της ΠΑΜΘ

Ήταν η πρώτη δράση που αναλάβαμε ως ΠΕΠΙΣ. Κινητοποιήσαμε τις υπηρεσίες της Περιφέρειας προκειμένου να έχουμε ένα «χάρτη» ισότητας της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

• Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει έλλειμμα στην τοπική αυτοδιοίκηση ως προς τη σύσταση υπηρεσιακών μονάδων με αντικείμενο την Ισότητα των φύλων όπως προβλέπεται στον Καλλικράτη και τη συγκρότηση Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας όπως αναφέρεται στη Χάρτα Ισότητας.

• Οι περισσότεροι Γυναικείοι σύλλογοι της Περιφέρειας δεν έχουν σκοπούς που να εμπίπτουν σε αμιγώς γυναικεία θέματα αλλά περιορίζονται σε θέματα παράδοσης και σε πολιτιστικούς ψυχαγωγικούς και κοινωνικούς σκοπούς. Σε κάθε περίπτωση συσπειρώνουν γυναίκες της Περιφέρειας.

• Με εξαίρεση τις γυναικείες οργανώσεις τα αντικείμενα των συλλόγων είναι πολιτιστικού και ψυχαγωγικού περιεχομένου

• Κυρίαρχο πρόβλημα είναι η ανεργία και οι οικονομικές δυσκολίες των γυναικών και των οικογενειών τους

• Οι υποδομές που υπάρχουν είναι περιορισμένες, η πληροφόρηση και η ενημέρωση των γυναικών είναι ελλιπής και υπάρχουν μικρές δυνατότητες πρόσβασης σε χρηματοδοτικά εργαλεία. Διαπιστώνεται υποχώρηση στον τομέα του συνεργατισμού των γυναικών. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στην τελευταία περίοδο διαλύθηκαν τέσσερις (4) συνεταιρισμοί στον Έβρο ως αποτέλεσμα της οικονομικής κρίσης αλλά και των εγγενών ζητημάτων λειτουργίας των γυναικείων συνεταιρισμών, ενώ δημιουργήθηκε ένας νέος.

Με πολλούς από αυτούς τους φορείς συναντηθήκαμε στις συνεδριάσεις της ΠΕΠΙΣ που γίνονταν κάθε φορά σε διαφορετική πόλη. Με κάποιους διοργανώσαμε κοινές εκδηλώσεις ή απευθυνθήκαμε σ΄ αυτούς ενημερώνοντας τους για προγράμματα και πρωτοβουλίες που αφορούσαν τις γυναίκες.

Ο στόχος μας που ήταν η δικτύωση και η συνεργασία εκτιμούμε ότι επετεύχθη σε ένα βαθμό. Μπορούν όμως να γίνουν πολλά περισσότερα από όσα έως σήμερα έχουμε πραγματοποιήσει.


ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ

Επιχειρήσαμε να μεταφέρουμε την εμπειρία και την πρακτική της ΠΕΠΙΣ στις Περιφερειακές Ενότητες και τις υπηρεσίες τους. Τα αποτελέσματα δεν ήταν ιδιαίτερα ενθαρρυντικά. Οι εγγενείς αδυναμίες όπως περιορισμένοι πόροι τόσο σε οικονομικό επίπεδο όσο και σε ανθρώπινο δυναμικό, η αποθαρρυντική γραφειοκρατία, η έλλειψη πρόβλεψης για υπηρεσίες ή/και αντικείμενα σχετικά με την ισότητα λειτούργησαν ως τροχοπέδη.

Στις επαφές μας με την πρωτοβάθμια αυτοδιοίκηση συμπεριλαμβάνονται συναντήσεις με αιρετές και δημάρχους, επιστολές για τη συγκρότηση ΔΕΠΙΣ και τη λειτουργία υπηρεσίας στους δήμους με θέματα ισότητας, ενημέρωση για πρωτοβουλίες που μπορούσαν να αναλάβουν όπως οι Σχολές Γονέων και η δημιουργία Κέντρων Δια Βίου Εκπαίδευσης κλπ.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στις πρωτοβουλίες μας καταγράφουμε την επαφή και ενημέρωση, για όλη την περιφέρεια, ιδιωτών (καλλιτεχνών και επαγγελματιών), πολιτιστικών φορέων όπως θεατρικές πρωτοβουλίες, φωτογραφικές ομάδες κλπ., Δήμων) για ευρωπαϊκά προγράμματα στήριξης των γυναικών όπως τα ΤΟΠΣΑ, τα ΤΟΠΕΚΟ τα οποία μπορούσαν να αξιοποιήσουν, για τα προγράμματα της Γενικής γραμματείας «100 καλλιτεχνικά έργα για την Ισότητα των Φύλων» (το οποίο δυστυχώς αποσύρθηκε) και στήριξης ΜΚΟ κσι το συντονισμό στον Έβρο εταίρων από την Π.Ε. Έβρου για την κατάθεση προτάσεων.

 

ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

Επιστολή στο Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης με κοινοποίηση σε ΙΝΕΠ με θέμα ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ / ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ και πιο συγκεκριμένα:

- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΦΥΛΩΝ: προετοιμασία στελεχιακού δυναμικού ικανού να αναλάβει τις υπηρεσιακές Μονάδες Ισότητας, να υποστηρίξει τη λειτουργία της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας και την συγκρότηση και λειτουργία των Δημοτικών Επιτροπών Ισότητας, να αναπτύξει πολιτικές στήριξης και δια βίου μάθησης των γυναικών και να συμβάλλει στην υιοθέτηση της γυναικείας οπτικής σε όλες τις πολιτικές που εφαρμόζονται από τους ΟΤΑ.

- ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ: Εκπαίδευση στελεχιακού δυναμικού της Περιφέρειας για συγκρότηση ομάδων εμπειρογνωμόνων σε κάθε περιφερειακή ενότητα με σκοπό να αναλάβουν συστηματικά και με συνέπεια την ενημέρωση του κοινού και τη στήριξη των πρωτοβουλιών κοινωνικής οικονομίας που θα αναπτυχθούν.

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΑΜΕ:

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΕΧΝΗΣ

«ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ ΣΥΜΒΟΛΟ»

αφιέρωμα στη Μελίνα Μερκούρη

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Προβολή ταινίας του ιδρύματος «Μελίνα Μερκούρη»

20 χρόνια χωρίς Μελίνα. Η οθόνη έλαμψε από την εικόνα της, η φωνή της γέμισε το χώρο, οι αλήθειες της μεγάλης Ελληνίδας πρόσφεραν παραμυθία και ελπίδα. Η γυναίκα, η ηθοποιός, η φλογερή αγωνίστρια που συγκίνησε τον κόσμο με τον αγώνα κατά της χούντας των συνταγματαρχών, η πολιτικός Μελίνα που πίστευε ότι «η βαριά βιομηχανία της χώρας είναι ο πολιτισμός», που διεκδίκησε την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα γιατί «είναι ζήτημα εθνικής αξιοπρέπειας». που θεμελίωσε τον ευρωπαϊκό θεσμό της Πολιτιστικής Πρωτεύουσας, που οραματίσθηκε και υλοποίησε το θεσμό των περιφερειακών θεάτρων εξακολουθεί να εμπνέει με τους αγώνες της αλλά και τη χαρά της ζωής που κοινωνούσε σε όλους μας.

• Μουσικό αφιέρωμα

Τα τραγούδια της Μελίνας, σε έργα των Μάνου Χατζηδάκι, Μίκη Θεοδωράκη, Σταύρου Ξαρχάκου, Γιάννη Μαρκόπουλου, Βασίλη Τσιτσάνη, Κουρτ Βάιλ και Μπέρτολτ Μπρεχτ ερμήνευσε η Καίτη Μακρή.

Αλεξανδρούπολη 2014

 

«ΤΟ ΑΜΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΣ ΜΟΥ»

του Γεωργίου Βιζυηνού

σε σκηνοθεσία του Δήμου Αβδελιώδη.

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Θεατρική παράσταση

Το ηθογραφικό και ψυχογραφικό έργο του Γεώργιου Βιζυηνού παρακολούθησαν περισσότεροι από 300 μαθητές λυκείων από το Σουφλί, το Τυχερό, την Αλεξανδρούπολη.

Πρόκειται για ένα αυτοβιογραφικό έργο που εκτυλίσσεται στη Βιζύη της Ανατολικής Θράκης με δύο κύρια πρόσωπα, τον αφηγητή και τη μητέρα του.

Οι ηθοποιοί Κωνσταντίνος Γιαννακόπουλος και Αγάπη Μανουρά, υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες του Δήμου Αβδελιώδη, καθήλωσαν με τον τρόπο εκφοράς του λόγου τους το κοινό, παρά την αρχαΐζουσα γλώσσα του κειμένου.

Ο σκηνοθέτης κ. Αβδελιώδης προέτρεψε τους μαθητές να διαβάζουν τον Θρακιώτη συγγραφέα που τον θεωρεί από τους σημαντικότερους δημιουργούς και να παρακολουθούν θέατρο σε κάθε ευκαιρία που τους προσφέρετε, αναφέρθηκε στο πόσο σημαντικός είναι ο τρόπος εκφοράς τον λέξεων στην απόδοση ενός κειμένου και τόνισε ότι μέσα από την τέχνη επέρχεται η «κάθαρσις» ώστε ο άνθρωπος να εξέρχεται πιο αισιόδοξος και ολοκληρωμένος.

Αλεξανδρούπολη 2014

 

«ΣΤΙΧΟΙ ΚΑΙ ΤΡΑΓΟΥΔΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ»

από το Λευτέρη Χαψιάδη

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Η γυναίκα ως πηγή έμπνευσης στην ποίηση και το τραγούδι

Οι διαφορετικοί της ρόλοι της μάνας, της αγαπημένης, της συντρόφου αλλά και τα δυνατά συναισθήματα που εμπνέει εντάσσονται στη στιχουργική θεματολογία. Σ΄ αυτό το δρόμο, ο συμπατριώτης μας Λευτέρης Χαψιάδης φαντάστηκε, περιέγραψε, αγάπησε, αισθάνθηκε και ύμνησε τις γυναίκες μέσα από τους στίχους του. Η Ορχήστρα Φίλων Αστικής Λαϊκής Μουσικής με τους ερμηνευτές Καίτη Μακρή, Βασίλη Χιτζή, Δημήτρη Λαζαρίδη και Τερέζα Λιανού και τους μουσικούς Γιάννη Σαριανίδη στα Πλήκτρα και το Ακορντεόν, Σάββα Γκριτζέλη στο πιάνο, Σάκη Τερζή στο Μπουζούκι, Βαγγέλη Θεολογίδη στην Κιθάρα, Γεράσιμο Κονταρά στο Μπάσσο, Νίκο Τζέλλα στα Ντραμς και Κώστα Ηλιάδη στα Κρουστά και την Τρομπέτα ερμήνευσαν τα τραγούδια.

Σουφλί 2014

 

«ΘΕΑΤΡΟ – ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ - ΚΕΡΑΜΙΚΗ»

«Κοινός Λόγος»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Θεατρικοί μονόλογοι για τις γυναίκες πρόσφυγες σε κείμενα της Έλλης Παπαδημητρίου.

Μάνα, γυναίκα, κόρη, πόνος, προσφυγιά. Πόνος που δεν σκύβει το κεφάλι. Ο κοινός λόγος, όπως αναφέρει η συγγραφέας στον πρόλογο του βιβλίου της, είναι «..αίσθημα και μετάδοση άμεση, πράξη συνηθισμένη, τέλεια: γεμίζεις ένα ποτήρι νερό, πίνεις ή προσφέρεις, περνά το λεωφορείο, σταματά, μπαίνεις. Έτσι απλά, τέλεια, θυμάσαι ιστορίες, περιστατικά, μεγάλα, μικρά και παραμικρά, με λόγια κοινά μια ζωή, πολλές ζωές, εποχές ολόκληρες ζωντανεύουνε, βρίσκουνε θέση κοντά στη δική μας για λίγο διάστημα, κάποτε για πάντα». Αυτό το λόγο παρουσίασαν 10 γυναίκες, σε μια παράσταση σκηνοθετημένη από τον Άκη Τσονίδη, ερμηνεύοντας συγκλονιστικά αφηγήσεις ανωνύμων προσφύγων γυναικών όπως τις κατέγραψε η Έλλη Παπαδημητρίου. Η εξιστόρηση των απωλειών, του σπιτιού, της πατρίδας, των αγαπημένων ανθρώπων, των αντρών της φαμίλιας, της μυρωδιάς του τόπου, της συνέχειας του καθημερινού βίου, ο σπαραγμός και η θλίψη, τα σημάδια του πολέμου αλλά και η νέα αρχή αποτυπώθηκαν μέσα από τις εμπειρίες των γυναικών.

• Παράλληλες δράσεις

- Έκθεση έργων ζωγραφικής της Δέσποινας Κιουγλού

- Έκθεση έργων αγγειοπλαστικής της Αγγελικής Βασιλειάδου.

Θεατρικό Σύλλογος ΘΕΑΣ|Υ| - Διδυμότειχο - 2013

Θέατρο ΔΙΟΝΥΣΟΣ - Ορεστιάδα - 2013

 

«ΜΟΥΣΙΚΗ ΚΑΙ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ»

«η γυναίκα στην τέχνη»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Μουσικό αφιέρωμα

Μια μελωδική και ποιητική συνάντηση με γυναίκες όπως τις φαντάστηκαν, τις περιέγραψαν, τις αγάπησαν, τις αισθάνθηκαν, τις κατέγραψαν σε στίχους και μουσική οι δημιουργοί της χώρας μας. Ζωή, αγάπη, ελευθερία, επανάσταση, φιλία, συντροφικότητα, γέννηση, δημιουργία, ευτυχία, χαρά, λύπη, γυναίκα, όλα γένους θηλυκού, όλα δεμένα με τη γυναίκα.

• Barbara

Tαινία του Γερμανού Σκηνοθέτη Κρίστιαν Πέτσολντ. Eίναι παραγωγής του 2012, με ηθοποιούς τους Νίνα Χος, Ρόναλντ Ζέρφελντ, Ράινερ Μποκ, Κριστίνα Χέκε, σε σενάριο του Κρίστιαν Πέτσολντ. Πήρε Βραβείο Σκηνοθεσίας στην περσινή Μπερλινάλε, Αργυρή Άρκτο Σκηνοθεσίας στο φετινό Φεστιβάλ Βερολίνου 2013 και αποτέλεσε την υποψηφιότητα της Γερμανίας για το ξενόγλωσσο Οσκαρ.

Αλεξανδρούπολη 2013

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗΣ»

«Τέχνη γένους θηλυκού»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• 6 Γυναίκες Ζωγράφοι εκθέτουν

Οι ζωγράφοι που συμμετείχαν στην έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Art Gallery, είναι μέλη του εικαστικού επιμελητηρίου και ζουν ή/και εργάζονται στον Έβρο.

Αυγερινίδου Πουλχερία

Κωστίδου Καλλιόπη

Νταλαγιώργου Γεωργία

Παπαχριστούδη Αναστασιάδη Αργυρώ

Παυλίδου Μαριάννα

Ταμπούρα – Πεφτουλίδη Αθανασία

Αλεξανδρούπολη 2013

 

«ΛΟΓΟΤΕΧΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΙΗΣΗ»

«βιβλία, ποιήματα, τραγούδια»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Λογοτεχνική βραδιά

Στον Εκθεσιακό Χώρο της Σύνης Αναστασιάδη, παρουσιάστηκαν η Συλλογή Διηγημάτων «Αγγίγματα» και η Ποιητική Συλλογή «Αποτυπώματα» της Μαρίας Τολούδη. Τα βιβλία προλόγισε ο φιλόλογος Χριστόφορος Αδαμίδης. Η συγγραφέας διάβασε Μικρές Ιστορίες και Ποιήματα - αποσπάσματα από τα έργα της. Τη βραδιά συνόδευσε μουσικά το τρίο καθηγητών Μουσικού Γυμνασίου – Λυκείου Κομοτηνής με την Μαρίζα Κακαβελάκη στο Πιάνο, τη Μάγια Βενετικίδου στο Βιολί και τον Κώστα Βενετικίδη στο Βιολοντσέλο.

Αλεξανδρούπολη 2013

• Παγκόσμια ημέρα ποίησης

Σε συνεργασία με την Πολιτιστική Κίνηση Ν. Ροδόπης ποιητική και μουσική βραδιά - αφιέρωμα στη γυναίκα. Εικόνες γυναικών στην ποίηση και στο τραγούδι. Γυναίκες αληθινές και φανταστικές, σαγηνευτικές κι αγαπημένες, προσιτές κι απόμακρες, γυναίκες του μόχθου και του πόνου μας καλούν να τις ακούσουμε και να τις αισθανθούμε.

Μέλη και φίλοι της Πολιτιστικής Κίνησης και κάτοικοι της Κομοτηνής διάλεξαν και διάβασαν ποιήματα γραμμένα από και για γυναίκες. Μουσικοί της πόλης αφιέρωσαν στη Γυναίκα τραγούδια της ψυχής τους.

Κομοτηνή 2013

 

«ΕΚΘΕΣΗ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ»

«η γυναίκα στον κόσμο»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Έκθεση Φωτογραφίας

Γυναίκες σε όλες τις γλώσσες του κόσμου. Εικόνες γυναικών όπως τις απαθανάτισε ο φωτογραφικός φακός. Η έκθεση φωτογραφίας με τα έργα και την καλλιτεχνική επιμέλεια του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης, φιλοξενήθηκε στο Εθνολογικό Μουσείο Θράκης και είχε ως θέμα:

«Γυναίκα / Frau / կին / femeie /woman/ жена / donna / женщина / kadın / kvinne»

Αλεξανδρούπολη 2013

 

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ» I

«τέχνη, επιχειρηματικότητα, μουσική»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Εικαστική Έκθεση

- έργα ζωγραφικής και γλυπτικής της Esra coskun

- φωτογραφίες του Κέντρου Δημιουργικής Φωτογραφίας Θράκης (ΚΕΔΗΦΩΤ) με θέμα «Γυναίκα / Frau / կին / femeie /woman/ жена / donna / женщина / kadın / kvinne».

• Τραγουδώντας τη γυναίκα σε δυο γλώσσες

Στην ελληνική και τουρκική γλώσσα, μουσικοί και ερμηνευτές της ορχήστρας «Ηχόχρωμα» τραγούδησαν για τη γυναίκα. Μια μουσική, δυο γλώσσες. Κοινοί μουσικοί δρόμοι και ήχοι που δεν γνωρίζουν σύνορα.

Ορεστιάδα 2014

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

«ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΣΤΗ ΓΕΙΤΟΝΙΑ ΤΩΝ ΛΑΩΝ» II

«Η γυναικεία επιχειρηματικότητα μέσα από την οπτική του φύλου»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Στρογγυλή τράπεζα για την επιχειρηματικότητα των γυναικών

18 Γυναίκες επιχειρηματίες από την Ελλάδα και την Τουρκία συναντήθηκαν σε μία τράπεζα εργασίας, παρουσίασαν τις επιχειρήσεις τους, μίλησαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η γυναίκα επιχειρηματίας, για την ανάγκη να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις του «Επιχειρείν» και στις οικογενειακές υποχρεώσεις, για τα χαρακτηριστικά της γυναίκας επαγγελματία για την ικανοποίηση που αντλεί από την άσκηση του επαγγέλματος.

Γυναίκες αυτοαπασχολούμενες, σε εμπορικές επιχειρήσεις, στην παροχή υπηρεσιών, στη βιοτεχνία και τη βιομηχανία με πρωταγωνιστικό ρόλο, γυναίκες από οικογενειακό περιβάλλον με επιχειρηματική κουλτούρα που ανέλαβαν την οικογενειακή επιχείρηση ή που ίδρυσαν δική τους, γυναίκες που βρέθηκαν στον επιχειρηματικό στίβο χωρίς η επιχειρηματικότητα να είναι μέρος της ζωής τους, γυναίκες που αξιοποίησαν τις σπουδές τους ή το ενδιαφέρον τους για ένα αντικείμενο τόσο διαφορετικές και τόσο ίδιες στις ανησυχίες, στις αγωνίες, στους αγώνες και στην επιδίωξη του στόχου τους.

Ορεστιάδα 2014

 

«ΟΙ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΝ»

«Η γυναικεία επιχειρηματικότητα»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Συσκέψεις για την Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας

Παρουσίαση προγράμματος: «Ενίσχυση γυναικείας επιχειρηματικότητας» που μπορεί να αποτελέσει χρηματοδοτικό εργαλείο και να αξιοποιηθεί από τις γυναίκες στην κατεύθυνση της απασχόλησης και της ανάπτυξης επιχειρηματικής δράσης ιδιαίτερα στη δυσχερή οικονομική περίοδο που διανύουμε.

Οι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με την ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΕΒΡΟΥ, τη «ΔΗΜΟΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΗ» και τους Δήμους Σουφλίου και Διδυμοτείχου.

Σουφλί 2013

Διδυμότειχο 2013

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

«ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ»

«Δράση για την εξάλειψη των στερεοτύπων»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Επειδή όλοι είμαστε ίσοι

Ένα διαφορετικό δέντρο μπροστά στο Δημαρχείο Αλεξανδρούπολης, στα φύλα του οποίου γράφονταν στερεοτυπικές εκφράσεις. Οι πολίτες «τσαλάκωναν» τα στερεότυπα και τοποθετούσαν στη θέση τους αξίες που σέβονται τον άνθρωπο γυναίκα – άνδρα.

Συνεργασία: Παράρτημα ΕΓΕ Αλεξανδρούπολης, Συμβουλευτικό Κέντρο Υποστήριξης Γυναικών – Θυμάτων Βίας Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΓΓΙ, Γραφείο Δομής Ισότητας Εργατικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη 2014

 

ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ

για την αντιμετώπιση του φαινομένου της βίας κατά των γυναικών

• Ημερίδα με θέμα «ΤΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΒΙΑΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ».

Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με αφορμή την 25η Νοεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της βίας κατά των γυναικών. Το θέμα ανέλυσε διεξοδικά η κ. Σεβαστή Χατζηφωτίου, Επίκουρη Καθηγήτρια Κοινωνικής Εργασίας του Τμήματος Κοινωνικής Διοίκησης και Πολιτικής Επιστήμης του ΔΠΘ, η οποία αναφέρθηκε στις αιτίες που γεννούν την έμφυλη βία, στις μορφές βίας (σωματική, σεξουαλική, λεκτική, συναισθηματική, κοινωνική, ενδοοικογενειακή, παρενόχληση στο χώρο εργασίας, trafficking κλπ), στους λόγους δυσκολίας των γυναικών να «βγουν» από τον κύκλο βίας στον οποίο έχουν εγκλωβισθεί σε ένα κακοποιητικό περιβάλλον, στα συμπτώματα από τα οποία οι επαγγελματίες υποστήριξης μπορούν να αναγνωρίσουν πιθανά θύματα, στο ρόλο της οικονομικής κρίσης που συμβάλλει στην αύξηση των κρουσμάτων άσκησης βίας στις γυναίκες, στον τρόπο με τον οποίο η βία μέσα στην οικογένεια μεταφέρεται και στον πιο αδύναμο που είναι το παιδί, στις ευθύνες των δημόσιων θεσμών (κράτος, αυτοδιοίκηση κλπ) να προσφέρουν υπηρεσίες και να δημιουργήσουν δομές υποστήριξης των θυμάτων.

• Παρουσίαση δομών στήριξης των γυναικών

- Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΓΓΙΦ. Παρουσιάσθηκε από τις/τον Χριστίνα Γκασίδου – Κοινωνική Λειτουργό, Αρχοντία Κύρογλου, Ψυχολόγο και Δημήτρης Στεφανίδη – Κοινωνιολόγο

- Γραφείο Δομής Ισότητας του Εργατικού Κέντρου νομού Έβρου Παρουσιάσθηκε από την Κατερίνα Χρηστίδου, στέλεχος της δομής.

• Action «3096»

Θεατρικό δρώμενο λόγου και χορού. Παρουσιάσθηκαν από το Ερευνητικό Θέατρο Θράκης σε σκηνοθετική επιμέλεια του Γιώργου Ζαμπουλάκη αποσπάσματα από το βιβλίο της Νατάσας Κάμπους που απήχθη σε ηλικία 10 ετών και έμεινε αιχμάλωτη 8 χρόνια (3096 ημέρες), το εφιαλτικό περιβάλλον της βίας, της στέρησης της ελευθερίας και του εξευτελισμού, η ψυχική δύναμη της γυναίκας που αντιστάθηκε, αρνήθηκε την υποταγή και δραπετεύοντας κέρδισε την ελευθερία της, το σθένος να αφηγηθεί την προσωπική της εμπειρία και κυρίως η συνάντηση των ηθοποιών με τους θεατές που αγκάλιασαν και φρόντισαν τις ηθοποιούς/θύματα της βίας. Η τέχνη έχει το προνόμιο να καταλαμβάνει το συναίσθημα και να προσομοιώνει το βίωμα εκεί που ο θεωρητικός λόγος απευθύνεται στη λογική και στη γνώση, ολοκληρώνοντας την προσέγγιση του θέματος της βίας κατά των γυναικών.

Συνεργασίες: Συμβουλευτικό Κέντρο του Δήμου Αλεξανδρούπολης της ΓΓΙΦ, Γραφείο Δομής Ισότητας των φύλων Εργατικού Κέντρου νομού Έβρου, Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης, Μέριμνα Αλεξανδρούπολης, Ένωση Γυναικών Ελλάδας (ΕΓΕ) - Παράρτημα Αλεξανδρούπολης.

Αλεξανδρούπολη 2013

 

«ΤΡΑΓΟΥΔΩΝΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ ΧΩΡΙΣ ΒΙΑ»

«Μουσική εκδήλωση»

• Κάνουμε «καραμπόλα» στη βία

Με αφορμή την 25η Νοέμβρη, Ημέρα κατά της βίας των Γυναικών, στο μπαρ «Κυβερνείο» οι μουσικοί του συγκροτήματος «Καραμπόλα» τραγούδησαν για τη χαρά της ζωής, τη συντροφικότητα των φύλων, την ισότητα των σχέσεων και κάλεσαν τους νέους ανθρώπους που συμμετείχαν στην εκδήλωση να εξορίσουν τη βία από τη ζωή τους, να «κυβερνήσουν» τη ζωή τους, να υπερασπισθούν την ελευθερία και την αξιοπρέπεια των ανθρώπων.

Συνεργασία: Παράρτημα ΕΓΕ Αλεξανδρούπολης, Γραφείο Δομής Ισότητας Εργατικού Κέντρου Αλεξανδρούπολης

Αλεξανδρούπολη 2013

«25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών»

«Επιστολή στα ΜΜΕ της ΠΑΜΘ»

• Ο ρόλος των ΜΜΕ στην καταπολέμηση της βίας

Με την επιστολή, την οποία συνυπέγραψαν 15 φορείς της Περιφέρειας ΑΜΘ, ενημερώνονταν τα ΜΜΕ για την παγκόσμια ημέρα κατά της βίας και για τις οργανώσεις και τις δομές που λειτουργούν σε κάθε περιοχή και διατυπώνονταν το αίτημα να συμπεριλάβουν τα ΜΜΕ στο πρόγραμμά τους εκπομπές, αναφορές, παρουσιάσεις, σποτ κλπ που θα έχουν ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των τηλεθεατών – ακροατών – αναγνωστών σας για το θέμα, την ανάλυση του φαινομένου της βίας από ειδικούς επιστήμονες, την πληροφόρηση του κοινού για τις υπάρχουσες δομές υποστήριξης και προστασίας των θυμάτων.

Συνεργασία: Ένωση Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Αλεξανδρούπολης, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Αλεξανδρούπολης, Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Αλεξανδρούπολης, Μέριμνα Αλεξανδρούπολης, Ένωση Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Κομοτηνής, Πολιτιστικός Σύλλογος Γυναικών Ν. Ροδόπης " ΓΥΝΑΙΚΑ ΚΑΙ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ", Ομάδα Υποστήριξης Μητρικού Θηλασμού και Μητρότητας Κομοτηνής, Συμβουλευτικό Κέντρο Γυναικών Κομοτηνής, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ορεστιάδας, Σύλλογος Κυριών και Δεσποινίδων Ορεστιάδας «Φιλόπτωχος Αδελφότης», Σώμα Ελληνικού Οδηγισμού - Τοπικό Τμήμα Δράμας, Ινστιτούτο Πρόληψης και Θεραπείας της Βίας & Προώθησης της Ισότητας των Φύλων «ΒΙΑ-STOP» – Καβάλα, Ένωση Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Καβάλας, Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Καβάλας, Ένωση Γυναικών Ελλάδας – Παράρτημα Ξάνθης

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας - θράκης 2013

 

«25η Νοεμβρίου Παγκόσμια Ημέρα για την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών»

«Οι Άγγελοι των Λυγμών»

• Θεατρική παράσταση

Η θεατρική παράσταση «Οι Άγγελοι των Λυγμών» από το βιβλίο του Πέτρου Κυρίμη παρουσιάσθηκε από το Θεατρικό Εργαστήριο «Θεάτρου Ανάβασις», αναφέρεται στο φαινόμενο της βίας κατά των γυναικών και το εντάσσει σε μια εποχή βίας και πολέμου όπως αυτή της γερμανικής κατοχής. Η ιστορία μιας γυναίκας, σε παρελθόντα και παρόντα χρόνο, τα γεγονότα που σημάδευσαν τη ζωή της και τις ζωές των ανθρώπων γύρω της παρουσιάσθηκε με πάθος και αλήθεια, με εξαιρετική σκηνοθετική επιμέλεια και ερμηνεία των ηθοποιών, προσεγγίστηκε ένα ζήτημα από αυτά που επιμελώς αγνοούμε, συμβάλλοντας στην ανάδειξη του φαινομένου, την περιγραφή των διαστάσεων του, την καταγραφή των επιπτώσεων που έχει η βία στις ζωές των θυμάτων, στην αναγνώρισή του, στο σπάσιμο της συνομωσίας της σιωπής, στην αποενοχοποίηση όσων υφίστανται βία.

Το άρτιο καλλιτεχνικό θέαμα και το συγκλονισμό της ψυχής μόνο η τέχνη μπορεί να επιτύχει, μιλώντας στο συναίσθημα, προσομοιώνοντας το βίωμα, συμπληρώνοντας το θεωρητικό λόγο που απευθύνεται στη λογική και στη γνώση, ολοκληρώνοντας την προσέγγιση του θέματος της βίας κατά των γυναικών.

Δράμα 2013

 

«Ιστορικό και μουσικό αφιέρωμα στις μεταξεργάτριες Σουφλίου»

«ΨΩΜΙ ΚΑΙ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑ»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Ιστορική αναδρομή

Στις οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές συνθήκες της εποχής και στις απεργιακές κινητοποιήσεις και τα αιτήματα των εργαζομένων αναφέρθηκε στην εισήγησή του ο Πασχάλης Χριστοδούλου, περιδιαβάζοντας το κοινό στα μονοπάτια της ιστορίας και της εποχής του μεταξιού.

• Μιλούν 5 μεταξεργάτριες του Σουφλίου

Για τη ζωή και τους αγώνες τους μίλησαν οι μεταξεργάτριες Βασιλακούδη Ελισάβετ, Δέσποινα Μουρίκα, Μίλκου Πασχαλιά, Τσιαντούκα Βασιλική και Τσιαμίτα Χρυσούλα. Τη συζήτηση συντόνισε η κ. Ελίζα Καλέση. Οι πέντε γυναίκες αναπολώντας εμπειρίες της εποχής τους με συγκίνηση, νοσταλγία, γέλιο και πίκρα αναφέρθηκαν στη σκληρή καθημερινότητα, στην πολύωρη εργασία, στις ανθυγιεινές συνθήκες δουλειάς, στα νιάτα, στις χαρές και στις δυσκολίες, στις απεργίες με πιο σημαντική αυτή του ΄36, στο συνδικαλισμό και στο σωματείο, στη φυματίωση και στην πείνα. Οι γυναίκες αυτές, πρωτοποριακές για την εποχή και τον τόπο, με τις διεκδικήσεις τους σφράγισαν την σύγχρονη ιστορία και άφησαν μια ιδιαίτερη κληρονομιά στο Σουφλί αλλά και στον Έβρο γενικότερα.

• Μουσικό αφιέρωμα

Οι αδερφές Ελένη και Σουζάνα Βουγιουκλή ολοκλήρωσαν με τον πιο ταιριαστό τρόπο την ξεχωριστή αυτή βραδιά. Μας ταξίδεψαν με μουσικά ακούσματα στους γοητευτικούς κόσμους που ζωγραφίζουν με τις φωνές τους, υπενθυμίζοντάς μας ότι η μουσική, όπως οι ανθρώπινες ανάγκες, αλλά και τα αιτήματα των γυναικών έχουν παγκόσμια διάσταση.

Σουφλί 2014

 

«Εικόνες από τη ζωή και τη δουλειά των μεταξεργατριών Σουφλίου»

«Έκθεση Φωτογραφίας»

ΓΙΟΡΤΕΣ ΜΕΤΑΞΙΟΥ

• Ιστορική αναδρομή

Τα εγκαίνια Έκθεσης Φωτογραφίας πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 6 Ιουνίου 2014, μία ημέρα σημαντική για το Σουφλί, αφού ακριβώς 100 χρόνια πριν, η οικογένεια Τζίβρε εγκαταστάθηκε στον τόπο και ξεκίνησε την επαγγελματική της δραστηριότητα. Εκτέθηκαν φωτογραφίες, που αιχμαλώτισαν στιγμές από τη ζωή των γυναικών στην παλιά βιομηχανική μονάδα, τις διαδικασίες παραγωγής και επεξεργασίες του μεταξιού μέσα και έξω από το εργοστάσιο. Οι φωτογραφίες θα παραμείνουν στο ανακαινισμένο κτίριο αφού η ΠΑΜΘ – Π.Ε. Έβρου της παραχωρεί στο σύλλογο φίλων μετάξης «ΗΧρυσαλλίδα» ώστε να εκτίθενται μόνιμα στο χώρο.

Σουφλί 2014

 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ

«ΜΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«Ημερίδες για την Ψυχική Υγεία των Γυναικών»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

«Κρίση και Σύγχρονη Πραγματικότητα. Αλλαγές στην ποιότητα ζωής και Επιπτώσεις στην Ψυχική Υγεία».

Τα θέματα των ημερίδων ήταν:

- «Ορισμός της κρίσης και επιπτώσεις στην ποιότητα ζωής»

- «Η ψυχική υγεία στην περίοδο της κρίσης»

- «Ειδικά προβλήματα ψυχικής υγείας στην καθημερινή ζωή: αναγνώριση και τρόποι αντιμετώπισης»

Εισηγητές οι επιστήμονες της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής και Ψυχικής Υγείας.

• Κομοτηνή

Συνεργασία με το Δήμο και το Παράρτημα της ΕΓΕ Κομοτηνής.

• Ορεστιάδα

Συνεργασία με το Δήμο Ορεστιάδας

Αλεξανδρούπολη - Κομοτηνή 2013

 

«ΜΑΡΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΓΥΝΑΙΚΩΝ»

«Πραγματοποίηση Δωρεάν εξετάσεων»

ΜΑΡΤΗΣ ΤΗΣ ΙΣΟΤΗΤΑΣ

• Έβρος 2013

Δωρεάν εξετάσεις για οστεοπόρωση, ψηλάφηση μαστού, μαστογραφία, τεστ παπ. Δράσεις για. την ευαισθητοποίηση των γυναικών σε θέματα πρόληψης. Δώρο υγείας για τις γυναίκες και τις οικογένειές τους.

Συνεργασία με μονάδες υγείας:

 Το Γενικό Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης

 Το Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου

 Το Κέντρο Υγείας Ορεστιάδας

 Το Κέντρο Υγείας Δικαίων

Συνεργασία με φορείς: Παράρτημα της ΕΓΕ Αλεξανδρούπολης, Σύλλογος Καρκινοπαθών και Φίλων Νομού Έβρου «Συνεχίζω», Δημοτική Επιτροπή Ισότητας Ορεστιάδας, Τηλεόραση Δήμου Ορεστιάδας, Δήμος Αλεξανδρούπολης, Δήμος Διδυμοτείχου, Δήμος Ορεστιάδας

• Ραδιοτηλεοπτικό σποτ 2013

Δημιουργήθηκε από γυναίκες της Ορεστιάδας με ευθύνη της Δημοτικής Ραδιοτηλεόρασης. Προβλήθηκε από τη δημοτική τηλεόραση. Είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο.

• Αλεξανδρούπολη 2014

Συνεργασία με το Γενικό Περιφερειακό Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και το Παράρτημα ΕΓΕ Αλεξανδρούπολης

• Ροδόπη 2013

Συνεργασία με το Γενικό Νοσοκομείο Κομοτηνής, το Παράρτημα ΕΓΕ Κομοτηνής και το Δήμο Κομοτηνής

• Εκδηλώσεις στα σχολεία - 2013

Ενημέρωση νέων γυναικών (μαθητριών) για τον καρκίνο του τραχήλου και το σχετικό εμβόλιο σε σχολεία του Έβρου σε συνεργασία με τη δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και τις μονάδες υγείας του νομού.

Έβρος - Ροδόπη 2013

Αλεξανδρούπολη 2014

 

Η Αναπληρώτρια Πρόεδρος της ΠΕΠΙΣ

Αντιπεριφερειάρχης Έβρου

Γεωργία Νικολάου - Μαυρανεζούλη