Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες - Μέλη

Εκτύπωση

Η Περιφερειακή Επιτροπή Επαγγελματικής Κατάρτισης (Π.Ε.Ε.ΚΑ). συγκροτήθηκε με την αρ. 109/2012 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου. Στην Επιτροπή συμμετέχουν εκπρόσωποι των αντιπροσωπευτικών οργανώσεων εργαζομένων και εργοδοτών και των λοιπών κοινωνικών φορέων που αντιστοιχούν στους αναπτυξιακούς τομείς της Περιφέρειας, εκπρόσωποι της Αυτοδιοίκησης, της Διοίκησης κλπ.

Πιο συγκεκριμένα τα μέλη της ΠΕΕΚΑ εκπροσωπούν:

- την αυτοδιοίκηση (Περιφέρεια και Περιφερειακή Ένωση Δήμων),

- τους παραγωγικούς χώρους της Περιφέρειας (Εργαζόμενους, Επαγγελματίες, Βιοτέχνες, Εμπόρους, Ξενοδόχους, Γεωργούς και Κτηνοτρόφους),

- επιστημονικούς φορείς της περιοχής (Τεχνικό Επιμελητήριο, Γεωτεχνικό Επιμελητήριο, Οικονομικό Επιμελητήριο),

- δημόσιους φορείς (Οργανισμός Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού, Περιφερειακή Δ/νση Π. & Δ. Εκπ/σης Αν. Μακεδονίας – Θράκης) ,

- Εκπαιδευτικά Ιδρύματα όπως το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης,

- ειδικές ομάδες όπως τα Άτομα με Αναπηρία

Σύμφωνα με το άρθρο 7 του Ν. 3879/2010 (νόμος δια βίου μάθησης) οι αρμοδιότητες της Επιτροπής αφορούν:

• στη διατύπωση εισηγήσεων στο Περιφερειακό Συμβούλιο για θέματα επαγγελματικής κατάρτισης και σύνδεσής της με την αγορά εργασίας,

• στη διερεύνηση και εκτίμηση των ποσοτικών και ποιοτικών δεδομένων της αγοράς εργασίας της Περιφέρειας και

• στην ιεράρχηση των επαγγελματικών ειδικοτήτων που πρέπει να λειτουργήσουν στα ΙΕΚ, στα ΚΕΚ και γενικότερα στις Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης.

Οι προτάσεις της μπορούν να συμβάλλουν στο έργο του Περιφερειακού Συμβουλίου Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης και ειδικότερα στην εκπόνηση του Περιφερειακού Προγράμματος δια Βίου Μάθησης και στην κατάρτιση του Περιφερειακού Αναπτυξιακού Προγράμματος.