Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Νομάρχες

ΔΙΟΡΙΣΜΕΝΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Σπυρόπουλος Χρήστος 1974-1976
2 Πνευματικός Κωνσταντίνος 1976-1977
3 Λιναρδόπουλος Χαράλαμπος 1977-1982
4 Αναστασιάδης Βασίλειος 1982-1985
5 Κωβαίος Αντώνιος 1985-1988
6 Πάχτας Χρήστος 1988-1989
7 Δούκας Πασχάλης 1989-1990
8 Φλωρίνης Αθηναίος 1990-1993
8 Δημητριάδης Σωκράτης 1993-1994
9 Αλεξανδρής Γεώργιος 1994-1995

 

ΕΚΛΕΓΜΕΝΟΙ ΝΟΜΑΡΧΕΣ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ
1 Ντόλιος Γεώργιος 1995-2002
 2 Ζαμπουνίδης Νικόλαος 2003-2010