Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοιν. Μέριμνας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 2η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος "Χριστουγεννιάτικο Χορωδιακό Φεστιβάλ νέων" 09/12/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Χριστουγεννιάτικο φεστιβάλ 2019 04/12/19
3 Προμήθεια σιδηροκατασκευής για ασφάλεια παραθύρου και κουπαστής σε σκάλες 03/12/19
4 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΟΛΥΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ LASER KYOCERA M2540DN MONO, ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ.ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 27/11/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΕΝΤΥΠΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ 2019 25/10/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Via Egnatia (έντυπο υλικό) 28/08/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Via Egnatia (Ενοικίαση λεωφορείων ) 28/08/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Via Egnatia (Διάφορα είδη) 28/08/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Via Egnatia (Θραξ Πανκς) 28/08/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Via Egnatia (Λοιπές υπηρεσίες) 28/08/19

Σελίδα 1 από 8