Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες Δ/νσης Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας

Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας απαρτίζεται από τα παρακάτω Τμήματα και Γραφεία με τις αντίστοιχες αρμοδιότητες:

1. Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου

2. Τμήμα Φαρμάκων και Φαρμακείων

3. Τμήμα Κοινωνικής Αλληλεγγύης

A. Γραφείο Κοινωνικών Λειτουργών

(Υπάλληλοι: Μαρία Καδόγλου- Κοιν. Λειτουργός)

 

Α) ΕΙΔΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ:

1. Υιοθεσία - Αναδοχή

2. Κοινωνική εργασία με ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

3. Εκπαίδευση φοιτητών κοινωνικής εργασίας.

 

Β) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ:

- ΕΠΟΠΤΕΙΕΣ & ΕΛΕΓΧΟΣ

1. Εποπτεία και έλεγχος Προνοιακών Ιδρυμάτων κερδοσκοπικού και μη χαρακτήρα, Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών, Ιδιωτ. κατασκηνώσεων, οικοτροφείων, Κ.Δ.Α.Π. κ.λ.π., μέσω του θεσμού του Κοινωνικού Συμβούλου.

2. Εποπτεία νομικών προσώπων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ηλικιωμένους και άτομα με αναπηρία, των φιλανθρωπικών και κοινωφελούς χαρακτήρα σωματείων και ιδρυμάτων και των ειδικώς φιλανθρωπικών σωματείων ως το 2013.

3. Εποπτεία των ιδιωτικών παιδικών σταθμών, ιδιωτικών κατασκηνώσεων, οικοτροφείων κτλ.

- ΑΔΕΙΕΣ ΙΔΡΥΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

4. Άδεια λειτουργίας σε νομικά πρόσωπα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα για ηλικιωμένους και άτομα με ειδικές ανάγκες ως το 2013 και άδειας λειτουργίας ιδιωτικών επιχειρήσεων με ανάλογους σκοπούς.

5. Άδεια Ίδρυσης & Λειτουργίας Ιδρυμάτων Α.Μ.Ε.Α. και Ηλικιωμένων μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, Ιδρυμάτων Παιδικής Πρόνοιας σε φυσικά ή νομικά πρόσωπα ιδιωτικού και Δημοσίου Δικαίου (Εκκλησιαστικά Ιδρύματα, Κ.Δ.Α.Π. από Δημοτικές επιχειρήσεις κ.λ.π.).

6. Άδεια Ίδρυσης και λειτουργίας Παιδικών εξοχών από φορείς του Δημοσίου και ιδιωτικού γενικά τομέα. (από 1/7/2011 μεταφορά στους Δήμους).

- ΑΛΛΑ

7. Χορήγηση δελτίων διακίνησης με μειωμένο εισιτήριο στα Α.Μ.Ε.Α.

8. Χορήγηση ή ανάκληση της άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοιν. Λειτουργού και της άδειας άσκησης ελευθέρου επαγγέλματος Κοιν. Λειτουργού. Χορήγηση βεβαιώσεων για κατάθεση αίτησης και δικαιολογητικών άδειας άσκησης επαγγέλματος Κοιν. Λειτουργού. Τήρηση μητρώου αδειών.

9. Εισήγηση για τη σκοπιμότητα της αναγνώρισης ή μη των φορέων Κοιν. Φροντίδας ως ειδικώς πιστοποιημένων.

10. Τήρηση περιφερειακού Μητρώου Φορέων Ιδιωτικού Τομέα μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και εισήγηση για ένταξη των κοινωνικών φορέων στο εθνικό & ειδικό μητρώο.

11. Σύσταση και λειτουργία πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων επιτροπών που αποφαίνονται για την καταλληλότητα ακινήτων και των προϋποθέσεων που απαιτούνται για τη λήψη άδειας ίδρυσης και λειτουργίας.

12. Άδειες διενέργειας εράνων, λαχειοφόρων και φιλανθρωπικών αγορών υπερτοπικού χαρακτήρα.

13. Διαβίβαση δικαιολογητικών στην περιφέρεια για την επιχορήγηση φορέων από το προϊόν του Ειδικού κρατικού Λαχείου.

14. Επιχορήγηση Ιδρυμάτων Κοιν. Πρόνοιας (Γηροκομεία, Θ.Χ.Π. κ.λ.π.) για δαπάνες λειτουργίας

15. Ειδική αναγνώριση Σωματείων ως Φιλανθρωπικών και έγκριση κληροδοτημάτων.

16. Θεώρηση γνησίου υπογραφής και επικύρωση εγγράφων, αναπαραγωγή εγγράφων, σύνταξη κειμένων, χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή.

17. Πρόγραμμα κατασκηνώσεων- Λουτροθεραπείας ηλικιωμένων.

18. Χορήγηση τεχνικών σκελών σε πολιτικούς αναπήρους.

 

B. Γραφείο Πολιτισμού – Αθλητισμού

Πολιτισμός

Πληροφορίες: Παρδαλίδου Χρυσαφένια

Ταχ. δ/νση: Δήμητρας 19, 68100, Αλεξ/πολη

Τηλέφωνο: 25513-55329

Fax : 25513-55338

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

1. Συμμετοχή σε προγράμματα πολιτιστικών φορέων της Περιφέρειας και των Δήμων.

2. Κατάθεση προτάσεων για πολιτιστικές δράσεις- εκδηλώσεις που πραγματοποιούνται εξ' ολοκλήρου από την ΠΕ Έβρου ή σε συνδιοργάνωση με άλλους πολιτιστικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

3. Εισήγηση στις αρμόδιες επιτροπές για έγκριση διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης πολιτιστικών δράσεων και εκδηλώσεων.

4. Συντονισμός – διοργάνωση- προβολή πολιτιστικών δράσεων- εκδηλώσεων.

5. Διεκπεραίωση δαπάνης μετά το πέρας των πολιτιστικών εκδηλώσεων (συγκέντρωση τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών ,διαβίβαση στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία).

6. Τήρηση αρχείου πολιτιστικών φορέων Νομού Έβρου – Εποπτεία πολιτιστικών συλλόγων.

7. Θεώρηση στοιχείων πολιτιστικών συλλόγων (θεώρηση βιβλίων & μπλοκ).

 

Αθλητισμός

Πληροφορίες: Μυλωνάς Θεόδωρος

Ταχ. δ/νση: Δήμητρας 19, 68100, Αλεξ/πολη

Τηλέφωνο: 25513-55329

Fax : 25513-55338

E-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από κακόβουλη χρήση. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε την Javascript για να τη δείτε.

 

1. Χορήγηση άδειας και λειτουργίας ιδιωτικών αθλητικών κέντρων (γυμναστηρίων).

2. Συμμετοχή σε προγράμματα αθλητικών φορέων της Περιφέρειας και των Δήμων.

3. Υλοποίηση Αθλητικών προγραμμάτων, σε συνεργασία με το αρμόδιο Υπουργείο, τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, αθλητικούς συλλόγους, Δήμους καθώς και άλλους φορείς Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου.

4. Κατάθεση προτάσεων για αθλητικές δράσεις που θα πραγματοποιηθούν από την ΠΕ Έβρου ή σε συνδιοργάνωση με άλλους αθλητικούς και εκπαιδευτικούς φορείς.

5. Εισήγηση στις αρμόδιες επιτροπές για έγκριση διοργάνωσης ή συνδιοργάνωσης με αθλητικούς φορείς, αθλητικών δράσεων και εκδηλώσεων.

6. Συντονισμός –διοργάνωση- προβολή αθλητικών δράσεων– εκδηλώσεων.

7. Διεκπεραίωση δαπάνης αθλητικών δράσεων – εκδηλώσεων (συγκέντρωση τιμολογίων και άλλων νόμιμων παραστατικών – διαβίβαση στην αρμόδια οικονομική υπηρεσία).

8. Τήρηση αρχείου αθλητικών συλλόγων Ν. Έβρου – Εποπτεία αθλητικών συλλόγων / σωματείων.

9. Συγκρότηση ειδικής επιτροπής πιστοποίησης και ελέγχου ιδιωτικών γυμναστηρίων.

10. Θεώρηση στοιχείων αθλητικών συλλόγων (θεώρηση βιβλίων & μπλοκ).

11. Χορήγηση άδειας τέλεσης αγώνων.

 

- ΑΛΛΑ

1. Χορήγηση διατροφικού επιδόματος νεφροπαθών και μεταμοσχευμένων: Συγκέντρωση δικαιολογητικών και έκδοση απόφασης.

4. Τμήμα Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Ορεστιάδας

5. Γραμματεία