Επαναληπτικός Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων , φορτηγών και επιβατικών οχημάτων για τα έτη 2019-2020»

Εκτύπωση

Κατεβάστε τη Διακήρυξηpdf