Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΦΩΤΕΙΝΩΝ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ Π.Ε ΈΒΡΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019

Εκτύπωση

Διαβάστε Περισσότερα: pdf

1. Προυπολογισμός Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed

 2. Τιμολόγιο Συντήρηση Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed

 3. Τεχνική Περιγραφή Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed

 4. Τεχνικές Προδιαγραφές Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed

 5. Γενική Συγραφή Υποχρεώσεων Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed

 6.  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed

 7. Έντυπο Οικονομική Προσφοράς Ετήσια Συντήρηση οδικού Φωτισμού 2019_signed

8. Διακήρυξη Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019 με ΑΔΑΜ

 9. Προκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed με ΑΔΑΜ

 10. Περίληψη Ετήσια Συντήρηση Οδικού Φωτισμού 2019_signed με ΑΔΑ