Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΛΑΒΩΝ ΣΤΗΝ Ε.Ο. 51 ΑΠΟ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟ ΣΤΑΘΜΟ ΚΑΣΤΑΝΕΩΝ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΓΡΑΜΜΗ 06/12/19
2 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ AYTOΝΟΜΩΝ ΑΝΤΛΙΩΝ ΜΕΓΑΛΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ 27/11/19
3 Μελέτη στατικού ελέγχου και αποκατάστασης προβλημάτων φορέα και βάθρων της γέφυρας του ποταμού Ερυθροποτάμου επί της Επαρχιακής οδού με αριθμ. 8 27/11/19
4 Επαναληπτικός Συνοπτικός μειοδοτικός διαγωνισμός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την «Προμήθεια ανταλλακτικών και συντήρηση μηχανημάτων , φορτηγών και επιβατικών οχημάτων για τα έτη 2019-2020» 15/11/19
5 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Ψυχρού ασφαλτομίγματος έτους 2019» (CPV-44113900-4) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου 13/11/19
6 Συνοπτικός διαγωνισμός για την προμήθεια «Χρωμάτων και υλικών διαγράμμισης Εθνικού και Επαρχιακού Οδικού Δικτύου Π.Ε. Έβρου έτους 2019» (CPV-44811000-8), (CPV- 34922110-0) και (CPV-44832000-1) της Δ.Τ.Ε. της Π.Ε. Έβρου 13/11/19
7 ΜΕΤΑΦΟΡΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2019 - 2020 13/11/19
8 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 1.500,00 ΤΟΝΩΝ ΠΛΥΜΕΝΟΥ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΣ ΠΕ ΈΒΡΟΥ 2019 - 2020 13/11/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος υποβολής οικονομικών προσφορών για την προμήθεια λιπαντικών-γράσων για τα συνεργεία του τμήματος συγκοινωνιακών έργων της Δ/νσης τεχνικών έργων (cpv 24951000-5 γράσα και λιπαντικά) 13/11/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προμηθείας υλικών για τα συνεργεία - εγκαταστάσεις του Τμήματος Συγκοινωνιακών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών έργων Π.Ε. Έβρου. 04/11/19

Σελίδα 1 από 26