Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Τεχνικών Έργων

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Δημοσίευση αιτήματος Παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση Δικαιώματος Διέλευσης και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών για την εγκατάσταση εντός των χώρων και οδικών δικτύων αρμοδιότητας της Π.Ε. Έβρου, Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 12/02/16
2 Δημοσίευση αιτήματος Παρόχου δικτύου ηλεκτρονικών επικοινωνιών για την έγκριση Δικαιώματος Διέλευσης και Άδεια Εκτέλεσης Εργασιών για την εγκατάσταση εντός των χώρων και οδικών δικτύων αρμοδιότητας της Π.Ε. Έβρου, Δικτύου Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών 12/02/16
3 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση μηχανημάτων για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΦΥΛΑΚΙΟΥ» 07/04/15
4 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση μηχανημάτων για το έργο: «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΧΩΜΑΤΟΣ ΠΟΤΑΜΟΥ ΑΡΔΑ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΜΜΟΒΟΥΝΟΥ» 07/04/15
5 Εκδήλωση ενδιαφέροντος για την μίσθωση μηχανημάτων για το έργο: «Εργασίες έμφραξης ρήγματος αναχώματος Φυλακτού» 21/02/15
6 Διενέργεια επαναληπτικού δημόσιου διαγωνισμού του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΘΥΡΟΦΡΑΓΜΑΤΩΝ ΑΜΟΡΙΟΥ» 27/05/13
7 Επανάληψη διαγωνισμού έργου Επισκευή κτιρίου ξενώνα οικοτουριστικού κέντρου Δαδιάς 21/03/13
8 Διενέργεια δεύτερου επαναληπτικού διαγωνισμού του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ» 09/01/13
9 Εκτροπή κυκλοφορίας στο δρόμο Κόμαρα-Ελαία 07/12/12
10 Διενέργεια επαναληπτικού διαγωνισμού για το έργο ««ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΡΟΜΟΥ ΔΙΔ/ΧΟΥ-ΠΥΘΙΟΥ (Τμήμα Διδ/χο-Πετράδες)» 23/11/12

Σελίδα 1 από 2