Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Αρμοδιότητες ΠΑΜ-ΠΣΕΑ

Ειδικότερα στις δράσεις του Γραφείου υπάγονται ιδίως:

α. Η σχεδίαση και ο προγραμματισμός που αναφέρεται στην οργάνωση, προπαρασκευή και κινητοποίηση των Πολιτικών Δυνάμεων, προς επιβίωση στον πόλεμο ή την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών στην ειρήνη και συμβολή αυτών στην Εθνική Άμυνα , η οποία εξασφαλίζεται δια της Πολιτικής Κινητοποίησης και της Πολιτικής Άμυνας.

β. Η εισήγηση για τις ενδεδειγμένες μεθόδους χειρισμού θεμάτων και μέτρων της Πολιτικής Σχεδίασης Έκτακτης Ανάγκης.

γ. Ο συντονισμός και η κατεύθυνση των ενεργειών όλων γενικώς των υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου για την επίτευξη των επιταγών της σχεδίασης έκτακτης ανάγκης.

δ. Η οργάνωση της Πολιτικής Άμυνας Εγκαταστάσεων και Προσωπικού των Δημοσίων Ανεξάρτητων Ιδρυμάτων της Π.Ε. Έβρου.

ε. Η εξεύρεση, οργάνωση και έλεγχος των Καταφυγίων.

στ. Η έκδοση ατομικών προσκλήσεων σε περίπτωση πολιτικής επιστράτευσης.