Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προστατευόμενες περιοχές NATURA

Εκτύπωση

1. Εθνικό Πάρκο Δάσους Δαδιάς-Λευκίμης-Σουφλίου

(Απόφαση 35633/2006 ΦΕΚΔ 911/13-10-2006)

α. Βουνά Έβρου {GR 1110005, SCI(για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας πανίδας και χλωρίδας)}

β. Δάσος Δαδιάς-Σουφλίου {GR 1110002, SPA(για προστασία της ορνιθοπανίδας)}

2. Εθνικό Υγροτοπικό Πάρκο Δέλτα Έβρου

(Απόφαση 4110/2007 ΦΕΚΔ 102/16-3-2007)

α. Δέλτα Έβρου (GR 1110006, SPA)

β. Δέλτα Έβρου και Δυτικός Βραχίονας (GR 1110007, SCI)

3. Όρος Φεγγάρι και Παράκτια Ζώνη

GR 1110012, SPA (για προστασία ορνιθοπανίδας)

4. Φεγγάρι Σαμοθράκης, Ανατολικές Ακτές, Βραχονησίδα Ζουράφα και Θαλασσιά

GR 1110004, SCI

5. Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα Έβρου

GR 1110009, SPA

6. Ορεινός Έβρος – κοιλάδα Δερείου

GR 1110010, SPA

7. Κοιλάδα Ερυθροποτάμου- Ασβεστάδες, Κουφόβουνο, Βρυσικά

GR 1110011, SPA

8. Παραποτάμιο Δάσος Βορείου Έβρου και Άρδα

GR 1110008, SPA

9. Τρείς Βρύσες

GR 1110003, SCI