Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την αποξήλωση δύο πορτών, επισκευή και επανατοποθέτηση αυτών, του διαδρόμου διέλευσης των οχημάτων για τεχνικό έλεγχο στο ΚΤΕΟ Ορεστιάδας 30/10/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια πέντε (5) Η/Υ και πέντε (5) οθονών 14/10/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική εκπαίδευση του Τεχνικού Διευθυντή και την εκπαίδευση σε ADR-ATP υπαλλήλων του ΚΤΕΟ 10/10/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εξαγωγή-τοποθέτηση και προμήθεια δύο εδράνων ολίσθησης φρενόμετρου βαρέων οχημάτων μιας μικτής αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων “beissbarth” 13/03/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εκτυπωμένων εντύπων αιτήσεων 14/02/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπηρεσίες του ΚΤΕΟ Ορεστιάδας 24/01/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια υλικών 30/10/18
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την περιοδική εκπαίδευση του Τεχνικού Διευθυντή ΚΤΕΟ 25/10/18
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα σφραγίδων 25/10/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια-τοποθέτηση τριών κάθετων περσίδων με μηχανισμό 25/10/18

Σελίδα 1 από 4