Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δικαιολογητικά για δήλωση ακινησίας Φ.Ι.Χ. άνω των 4.000 κιλών και Λ.Ι.Χ

Εκτύπωση

ΔΗΛΩΣΗ ΑΚΙΝΗΣΙΑΣ Φ.Ι.Χ ΑΝΩ ΤΩΝ 4.000 ΚΙΛΩΝ ΚΑΙ Λ.Ι.Χ

1. Αίτηση-Υπεύθυνη δήλωση

2. Άδεια κυκλοφορίας

3. Δύο (2) κρατικές πινακίδες