Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Ορ.-Αδ.Κυκλοφορίας

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Δικαιολογητικά για έκδοση νέας άδειας επιβατικού ΑΜΕΑ
2 Δικαιολογητικά για μεταβίβαση φορτηγού πάνω από 4.000 κιλά, με έδρα την περιοχή ευθύνη μας
3 Δικαιολογητικά για μεταβίβαση φορτηγού έως 4.000 κιλά, με έδρα την περιοχή ευθύνη μας
4 Δικαιολογητικά για μεταβίβαση Ε.Δ.Χ.
5 Δικαιολογητικά για δήλωση ακινησίας Φ.Ι.Χ. άνω των 4.000 κιλών και Λ.Ι.Χ
6 Δικαιολογητικά για αντικατάσταση κινητήρα
7 Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας φορτηγού Ι.Χ. μέχρι 2.500 κιλά μικτό βάρος ή 1.300 κιλά ωφέλιμο
8 Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας φορτηγού Ι.Χ. πάνω από 4.000 κιλά μικτό βάρος
9 Δικαιολογητικά για έκδοση άδειας φορτηγού Ι.Χ. μέχρι 4.000 κιλά μικτό βάρος
10 Δικαιολογητικά για χορήγηση σημειώματος προσάρτησης ρυμουλκούμενου

Σελίδα 1 από 2