Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Μεταφ. & Επικοινωνιών Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Διεξαγωγή εξετάσεων Α΄ περιόδου 2019, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 16/04/19
2 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2019 10/01/19
3 Διεξαγωγή εξετάσεων, Β΄ περιόδου 2018, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 22/10/18
4 Διεξαγωγή εξετάσεων Α΄ περιόδου 2018, για την απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη 16/05/18
5 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2018 11/01/18
6 Διενέργεια Εξετάσεων για απόκτηση πτυχίου Ραδιοερασιτέχνη Β΄ περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 24/10/17
7 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη Α' περιόδου 2017 στην Ορεστιάδα 19/04/17
8 Διενέργεια διαδικασίας κλήρωσης για συμμετοχή υπαλλήλων στις επιτροπές παραλαβής υλικών προμηθειών, εργασιών και άλλων υπηρεσιών της Διεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Ορεστιάδας της Π.Ε. Έβρου για το έτος 2017 22/12/16
9 Διενέργεια εξετάσεων για την απόκτηση πτυχίου ραδιοερασιτέχνη στην Ορεστιάδα 21/10/16
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός (1) τηλεχειριστηρίου αυτόματης γραμμής ελέγχου οχημάτων BEISSBARTH 10/08/16

Σελίδα 1 από 2