Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκ. & Διαγ. Δ/νσης Μεταφορών & Επικοινωνιών

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια DRUM PANASONIC KX-MB2575 06/08/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δέκα (10) τηλεσκοπικών βάσεων στήριξης οθονών 22/07/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια δύο πολυμηχανημάτων γραφείου (fax,scanner,φωτοαντιγραφικό, εκτυπωτής) 22/07/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 17/07/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 08/04/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για απόκτηση νέας άδειας Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου ή μετατροπή υφιστάμενης σε άλλο τύπο, σύμφωνα με τον Ν.4070/12 18/02/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ραφιών ντέξιον 13/02/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 15/01/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια εντύπων 22/11/18
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον έλεγχο, επισκευή & συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων 17/10/18

Σελίδα 1 από 4