Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Διοικ. – Οικον.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Π.Ε. Έβρου για τη μεταφορά προσφύγων και μεταναστών σε κέντρα υποδοχής και ταυτοποίησης 16/12/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επισκευή φωτοτυπικών μηχανημάτων υπηρεσιών της Π.Ε Έβρου 12/11/19
3 Ανακοίνωση Αφορά την αριθ. 09/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32Α του Ν. 4412/16, της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 11/11/19
4 Ανακοίνωση σχετικά με την αριθ. 09_2019 διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση του άρθρου 32Α της Π.Ε. Έβρου 08/11/19
5 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ. 09/2019 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση του άρθρου 32Α του Ν. 4412/16, της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου) 07/11/19
6 Ανακοίνωση 2 Αφορά την αριθ. 08/2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 05/11/19
7 Ανακοίνωση 1 Αφορά την αριθ. 08/2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 05/11/19
8 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ ΓΙΑ ΤH ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΑΝΑΓΟΜΩΣΗΣ –ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΣΕ ΟΛΟ ΤΟ ΝΟΜΟ 25/10/19
9 Ανακοίνωση (Αφορά την αριθ.08/2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου) 23/10/19
10 2019 Διακήρυξη του Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας των κτιρίων της Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε Έβρου 22/10/19

Σελίδα 1 από 29