Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Μέσες τιμές τροφίμων Βορείου Έβρου

1 Αλιεύματα
2 Ελαιόλαδο
3 Κρέατα
4 Οπωρολαχανικά

 

Οι μέσες τιμές τροφίμων είναι ενημερωμένες μέχρι 10/12/2019.

Για μεταφορά στον καινούργιο ιστότοπο πατήστε εδώ. (στο μενού Ενημέρωση - Δελτία Τιμών)