Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Προκηρύξεις & Διαγωνισμοί Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος 24/10/19
2 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για προμήθεια αυθεντικού τυμπάνου SAMSUNG DRUM UNIT MLT-R116 08/08/19
3 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια τριών (3) τετραπλότυπων μπλοκ δειγματοληψίας τροφίμων και 1.000 τεμαχίων δελτίων δειγματοληψίας α΄ και β΄ δείγματος (καρτέλες) για τις ανάγκες του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ 30/07/19
4 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός έγχρωμου εκτυπωτή για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 30/07/19
5 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τα μαθητικά πάσο 09/07/19
6 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας απολύμανσης - απεντόμωσης των γραφείων του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/07/19
7 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ογκομετρικού δοχείου (λιτρομετρο) 20 λίτρων για τις ανάγκες του Αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου Ορεστιάδας ΠΕ Έβρου-ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 05/07/19
8 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός ογκομετρικού δοχείου (λιτρόμετρο) 20 λίτρων στα πλαίσια ετήσιου περιοδικού ελέγχου μέτρων και σταθμών, όγκου και επιφάνειας για τις ανάγκες του αποκεντρωμένου Τμήματος Εμπορίου Ορεστιάδας της ΠΕ 27/06/19
9 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση υπηρεσίας απολύμανσης - απεντόμωσης των γραφείων του τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου 27/06/19
10 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την προμήθεια ενός εγχρώμου εκτυπωτή laser για τις ανάγκες του Τμήματος Εμπορίου και Τουρισμού της ΠΕ Έβρου 10/06/19

Σελίδα 1 από 9