Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΟΙΚ/4448/18.11.2019 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων (1000,00) Ευρώ στην επιχείρηση ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, πρατήριο άρτου-αναψυκτήριο, Λεωφ. Δημοκρατίας 266, Αλεξανδρούπολη, για μη αναγραφή στην πινακίδα λιανικής πώλησης της ένδειξης «κατεψυγμένο» στο πωλούμενο είδος «μπουγάτσα». Το ανωτέρω αποτελεί καθ' υποτροπή παράβαση της Υ.Α. 91354/30-8-2017 «Κανόνες ΔΙ.Ε.Π.Π.Υ», άρθρο 2: «Αναγραφή προβλεπομένων ενδείξεων επί των μέσων ενημέρωσης των καταναλωτών (Πινακίδες κλπ)».