Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΜΠΙΛΠΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ»

Εκτύπωση

Σύμφωνα με την υπ' αριθ. ΕΞ/4215-1/05-11-2019 απόφαση του Προϊσταμένου Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Έβρου, επιβλήθηκε πρόστιμο ύψους χιλίων πεντακοσίων Ευρώ (1.500,00 €) στην επιχείρηση ΜΠΙΛΠΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, κουφώματα-θέρμανση-ηλιακά, έδρα: Λ. Δημοκρατίας 114, Αλεξανδρούπολη, διότι στα πλαίσια έλεγχου από την υπηρεσία μας την 11/10/2019, διαπιστώθηκε ότι κατά παράβαση του Ν.4446/2016 αρθ. 65 παρ.1 σε συνδυασμό με την ΚΥΑ 45231/2017 αρθ.1-4, δεν διέθετε τερματικό αποδοχής καρτών πληρωμών και μέσων πληρωμής με κάρτα (POS).