Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Ανάπτυξης

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Έκθεση επιθεώρησης - αυτοψίας - «ΠΕΧΛΕΒΑΝΗ ΧΡΥΣΗ» 21/11/19
2 Απόφαση έγκρισης λειτουργίας Βιοτεχνίας παραγωγης ετοίμου σκυροδέματος κλπ."ΔΑΓΡΕΣ ΑΒΕΕ" 21/11/19
3 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 19/11/19
4 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΜΠΙΛΠΙΛΗ ΜΑΡΙΝΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ» 06/11/19
5 Έκθεση επιθεώρησης – αυτοψίας 30/10/19
6 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ» 10/10/19
7 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΧΑΤΖΗΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ» 10/10/19
8 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΝΤΟΥΜΑΝΙΔΗΣ Ν.- ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ Ι. Ο.Ε» 10/10/19
9 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΜΟΥΡΙΚΑΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ» 24/09/19
10 Επιβολή προστίμου στην επιχείρηση «ΓΚΟΥΝΤΙΝΑΚΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ» 16/08/19

Σελίδα 1 από 31