Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Ανακοινώσεις Δ/νσης Αγρ. Οικον. & Κτηνιατρικής Ορ.

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 ανάκληση απόφασης αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΧΑΝΔΡΑ Α΄ Ι.Κ.Ε. Ελαιούχοι Σπόροι 27/09/19
2 ανάκληση απόφασης αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 27/09/19
3 2ο Δελτίο Γεωργικών Προειδοποιήσεων 25/09/19
4 Απόφαση επικαιροποίησης αναγνώρισης Ο.Π. ΑΣΠΕ ΣΠΑΡΑΓΓΙΩΝ Ν. ΒΥΣΣΑΣ (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) 14/02/19
5 Aπόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΜΠΡΟΥΔΗΣ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 01/10/18
6 Ανάκληση απόφασης αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΟΙΜΕΝΙΚΟΥ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 13/09/18
7 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΣΤΑΝΙΩΝ Α΄ Ι.Κ.Ε. Ρύζι 13/09/18
8 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΟΥΜΠΡΙΔΗΣ Ι.Κ.Ε. Σιτηρά 13/09/18
9 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΝΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. Σιτηρά 31/08/18
10 Απόφαση αναγνώρισης Ομ.Π. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΣΤΕΡΝΑΣ Α΄ Ι.Κ.Ε. Βαμβάκι 31/08/18

Σελίδα 1 από 11