Περιφερειακή Ενότητα Έβρου

Δ/νση Αγρ. Οικονομίας & Κτηνιατρικής-Κτηνιατρική

Φίλτρο Τίτλου 
Προβολή # 
1 Άδεια ίδρυσης & λειτουργίας σφαγείου & πτηνοσφαγείου
2 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης τεμαχισμού & τυποποίησης κρέατος
3 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης παρασκευασμάτων κρέατος
4 Χορήγηση άδειας λειτουργίας εγκατάστασης ψύξης & κατάψυξης κρέατος
5 Χορήγηση άδειας εγκαταστάσεων ψύξης & κατάψυξης αλιευμάτων
6 Άδεια λειτουργίας καθετοποιημένων μονάδων κρέατος
7 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης συσκευασίας αλιευμάτων
8 Άδεια λειτουργίας ιχθυόσκαλας
9 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης τεμαχισμού αλιευμάτων
10 Άδεια λειτουργίας εγκατάστασης επεξεργασίας ζώντων δίθυρων μαλακίων (κέντρα αποστολής, κέντρα καθαρισμού, εγκαταστάσεις αποκελύφωσης)

Σελίδα 1 από 5